Selecteer een pagina

Als u dit leest, is er waarschijnlijk bij uw naaste dementie vastgesteld. Of u wilt zich verdiepen in dementie en de zorgmogelijkheden voor uzelf. Hoewel het verwerken van de diagnose moeilijk kan zijn, is het belangrijk om te weten dat u er niet alleen voor staat.

Een van de beste dingen die u kunt doen, is tijdig zoeken naar passende dementiezorg. Er is geen uniforme benadering van dementiezorg, maar er zijn wel enkele algemene zorgelementen die u kunt verwachten. In dit artikel leggen we uit wat dementiezorg voor u en uw naaste kan betekenen.

Dementie en dementiezorg

Bij de diagnose dementie, gaat waarschijnlijk eerst door u heen: wat is dementie precies? En daarna volgt al snel de vragen: welke zorg heeft mijn naaste met dementie nodig? En wat is dementiezorg? 

We beginnen bij het begin. Dementie is een achteruitgang van de cognitieve functies die gevolgen kunnen hebben voor het geheugen, de taal, het oplossen van problemen en andere denkvaardigheden. Bij dementie is er hoe dan ook dementiezorg nodig. In sommige gevallen kan dementiezorg thuis worden verleend, in andere gevallen is het nodig om te verhuizen naar een woonvoorziening die gespecialiseerd is in geheugenzorg.

Soorten dementiezorg

Dementiezorg is een vorm van langdurige zorg die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van mensen die leven met dementie. Het type en de hoeveelheid zorg is afhankelijk van de behoeften van de persoon en het stadium van dementie. Er zijn verschillende soorten dementiezorg beschikbaar. Welke type voor uw naaste geschikt is, hangt af van de individuele situatie. De eerste stap bij het vinden van de juiste dementiezorg is het begrijpen van de verschillende soorten die beschikbaar zijn. 

Thuiszorg

Thuiszorg wordt in het eigen huis verleend door opgeleide professionals. Deze vorm van zorg kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en kan zeer flexibel zijn. Thuiszorg kan een goede optie zijn als zelfstandig wonen nog mogelijk is, maar er wel hulp vereist is met dagelijkse activiteiten zoals aankleden, huishoudelijke taken en boodschappen.

Begeleid wonen

Deze vorm staat ook wel bekend als een kleinschalige woonvorm. Hierbij leven mensen met dementie in een kleine groep samen, maar beschikken ze ook nog over een eigen appartement of kamer. Deze kleinschalige woonvorm is gericht op huiselijkheid. Bij deze dementiezorg is er 24/7 iemand beschikbaar om hulp te bieden, maar staat zelfstandigheid voorop. Daarnaast kan familie bijdragen aan de zorg en zijn er geen strenge bezoekregels. 

Verpleeghuis

Verpleeghuizen bieden 24 uur per dag toezicht en het personeel is opgeleid om medische en persoonlijke zorg te verlenen aan bewoners. Er zijn meer mogelijkheden voor activiteiten en er is vaak een restaurant aanwezig. Een groot verschil met begeleid wonen is de mogelijkheid tot bezoek. Verpleeghuizen hebben vaak regels met betrekking tot hulp en bezoek van familie en vrienden. 

Verschillende zorgbehoeften

Ongeacht waar de dementiezorg wordt verleend, moet de nadruk altijd liggen op het voldoen aan de fysieke, emotionele en speciale behoeften van de persoon met dementie. Deze behoeften bestaan uit drie aandachtspunten:

  1. Lichamelijke behoeften
    Afhankelijk van het stadium van dementie en eventuele onderliggende gezondheidsproblemen kan de lichamelijke behoefte sterk variëren. 
  2. Emotionele behoeften
    Het is niet ongewoon dat mensen met dementie gevoelens ervaren als angst, depressie, frustratie en verdriet. Het is belangrijk dat verzorgers steun en begrip bieden, maar tegelijkertijd duidelijke grenzen stellen.
  3. Sociale behoeften
    Mensen met dementie ervaren vaak een sociaal isolement door hun afnemende vermogens en veranderende relaties. Het is belangrijk dat verzorgers mogelijkheden bieden voor socialisatie en contact. 

Persoonlijke hulp, de klok rond

Als u zorgt voor een geliefde met dementie, kan professionele hulp een wereld van verschil maken. Specialisten in de dementiezorg kunnen 24 uur per dag hulp bieden. Dementiezorgspecialisten weten als geen ander hoe ze uw dierbare veilig en comfortabel kunnen houden. 

Daarnaast verbetert het de levenskwaliteit van zowel u als de persoon met dementie. Zorgverleners  helpen met het creëren van een positieve omgeving die onafhankelijkheid en waardigheid bevordert. Dit kan de persoon met dementie helpen zich meer baas over zijn leven te voelen en de algehele welzijn te vergroten. Het kan ook leiden tot betere communicatie met en relaties binnen de familie. Tot slot en niet onbelangrijk: het biedt u als mantelzorger rust. 

Nog een bijkomend voordeel is het zorgplan. Als u kiest voor dementiezorg, dan wordt er voor uw naaste een zorgplan samengesteld. Het zorgplan wordt gebaseerd op het stadium van dementie, de medische geschiedenis en de huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat uw naaste de specifieke zorgt krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Aarzel niet

Het ontvangen van gespecialiseerde dementiezorg kan enorm gunstig zijn voor zowel de persoon met dementie als voor u als mantelzorger. Als u voor iemand met dementie zorgt, aarzel dan niet om hulp te zoeken.